Allerede sidste år proklamerede Canadas premierminister Justin Trudeau under hans valgkamp, at Canada ville lovliggøre Cannabis også til rekreativt brug under statslig regulering.

Trudeau udtalte ved den lejlighed jf. The Guardian (se kilder) udtalt at en legalisering af cannabis ville få det “forfejlede system” (enforceret af forbudpolitikken) på ret kurs og gøre op med plantens dårlige ry.

Canadas premierminister Justin Trudeau vil legalisere totalt i Canada

Canadas premierminister er vant til at tage slåskampe i og udenfor ringen vil legalisere cannabis totalt i Canada – er der mon danske politikere af samme støbning? (Credit: Carlos Osorio/Toronto Star via Getty Images)

Medicinsk cannabis er allerede lovliggjort I Canada, men nu ønsker man altså for alvor også fra politisk hold med Trudeau i spidsen at tage et standpunkt i forhold til en håbløst forældet forbudspolitik og omsider afkriminalisere rekreative cannabis brugere.

Trudeaus forbilleder er de amerikanske stater Washington og Colerado der har legaliseret cannabis til medicinsk og rekreativt brug efter en kontrolleret model.

De canadiske myndigheder arbejder nu på en tilsvarende model, hvor cannabis bliver lovliggjort, men hvor produktionen, distributionen og indtagelsen  bliver underlagt statslig kontrol. I en tale til FN har Canadas sundhedsminister jf. DR.dk bl.a. udtalt at:

Vi vil blandt andet samarbejde med de kriminalpræventive myndigheder, så vi kan fremme foranstaltninger, der er passende.

Cannabisfakta hilser denne uundgåelige udvikling velkommen. Forbudspolitikken har slået fejl med fuldstændig unødvendig kriminalisering af cannabis brugere til følge. Vi appellerer på det kraftigste danske politikere til omsider at gennemføre ubetinget lovliggørelse af Cannabis, så staten kan begynde at arbejde med dens borgere frem for imod dem.

Kilder