Det korte svar:

Anandamid og THCs funktion og effekt illustreret

Anandamid og THCs funktion og effekt illustreret(source: chm.bris.ac.uk)

Anandemid er en virksom kemisk forbindelse i det menneskelige nervesystem hvis primære funktion antageligt er at dæmpe/lindre fysisk ubehag/smerte. Indtagelse af THC (det virksomme psykoaktive stof i Cannabis planten) afstedekommer samme effekt som aktive Anandemid forbindelser. Effekten på den menneskelige organisme forekommer i praksis smertedæmpende/lindrende. Af samme grund ordineres Cannabisplanten idag i flere lande (USA, Canada m.fl. – link til oversigt) som smertestillende medicin til modvirkning af fysisk ubehag i.f.m. f.eks. behandling af kræft og AIDS med kemoterapi samt mod sclerose, muskelsmerter og en række andre lidelser (link til artikel med fuldstændig oversigt).

Definitionen er baseret på research nedenfor.

Note: CBD (anden aktiv kemisk komponent i Cannabis) har antageligt også en lindrende fysiologisk effekt (link til artikel).

Biologisk/kemisk fakta om Anandemid

“Anademid” er på wikipedia (engelsk) defineret som:

N-arachidonoylethanolamine eller AEA, er en endogen cannabinoid *neurotransmitter.

(29.09.12 – cannabisfakta.dk oversættelse)

På biosite.dk defineres Anandemid som:

(…) en amid-forbindelse mellem ethanolamin og arachidonsyre. Anandamid bindes til cannabinoid receptorer i bl.a. hjernevæv og har dermed en smertedæmpende effekt. Anandamid nedbrydes af enzymet fedtsyreamidhydrolase til ethanolamin og arachidonsyre hvorved den smertedæmpende effekt ophører (Yarnell 2002).

PÅ wikipedia.com defineres effekten af Anandamid bl.a. således:

Effekterne af anandamid forekommer enten centralt i hjernen eller i  andre dele af den menneskelige organisme (det perfifere nervesystem). Den særegne effekt opnås hovedsageligt gennem CB1 cannabinoid receptorer i centralnervesystemet,samt CB2 receptorer i det perifere system . Effekten i det perifere system involverer hovedsageligt immunsystemet.

Cannabinoide receptorer påvirkes af “Δ9-tetrahydrocannabinol” (Δ9-THC, alment kendt som THC), som er den primære psychoactive cannabinoid der forekommer i Cannabis- planten. Anandamid blev opdaget gennem research på CB1 og CB2 receptorer, eftersom at det var uundgåeligt, at et naturligt forekommende (endogent) kemikalie ville kunne påvirke disse receptorer.

Anandamid formodes at besidde en endogen ionisk funktion i forbindelse med vanilloide receptorer (som er bærende for overførelse af akutte smertesignaler gennem virus/betændelsestilstande). Den formodes at aktivere disse receptorer på en PKC-afhængig (protein kinase C-dependent) facon.

(cannabisfakta.dk oversættelse)

*Neurotransmittere er forenklet sagt endogene (celleformerende) kemikalier som transmitterer signaler fra en neuron til en modtagercelle gennem en synapse. Disse biologiske / kemiske processer forekommer naturligt i den menneskelige organisme.

Læs mere om emnet på Wikipedia (UK/US)

Denne artikel er en researchbaseret definition på Anandamid set i relation til Cannabisplanten og THCs indvirkning på den menneskelige organisme. Har du supplerende oplysninger eller kilder til research der bidrager til at kaste yderligere lys over Anandamids rolle i forbindelse med brug af cannabis, så bidrag i kommentarerne nedenfor. Artiklen revideres og opdateres løbende efter løbende feedback og research.

Artikel er copyright Cannabisfakta.dk. Uddrag kan bringes mod at der linkes direkte tilbage til originalartiklen.